PDA

View Full Version : Memories of Batman (And other Filipino song translations.)Ivan The Mouse
September 22nd, 2011, 03:35 AM
Hello, guys. Since I really have nothing to do and to keep myself busy, I've done something for you guys. It's one my favorite songs in Filipino and to be honest, it's not a song per se, but a monologue over a melody. It's called "Alaala ni Batman" or Memories of Batman by Radioactive Sago Project. I've translated the lyrics and I hope you guys like my translation. I will post translations of Filipino songs here from time to time. Here it goes, "Alaala ni Batman"


http://www.youtube.com/watch?v=HqPs5-qJWmE

Verse 1

Ano ba yun… (What’s that?)

Bale, 1986 nung una kong nakilala si Batman. Wala pang ABS-CBN nun.
(So, it was 1986 when I first knew Batman. There was no ABS-CBN back then.)

Sa BBC2 pa nun eh, panahon ni Marcos na malapit nang mamatay.
(It was on BBC2 back then, during the time of Marcos who will soon die.)

Wala rin si Kris Aquino, wala pa si Boy Abunda. Sikat pa si German Moreno nun eh.
(Kris Aquino isn’t known either, Boy Abunda isn’t known yet. German Moreno was famous back then.)

Sabi ko, "Shit! Ang galing nito ah."
(I said “Shit! This is fantastic, huh.”)

Natulala ako nang una kong napanood si Batman. "Shit! Ang galing nito." sabi ko sa sarili
ko.
(I got mesmerized when I first watched Batman. “Shit! This is fantastic.” I said to myself.)

Ang galing galing galing galing ng itsura ni Batman.
(Batman’s face really really really really looks fantastic.)

Parang kinatam ang mukha.
([His] face was like chiseled.)

Ang galing ng costume. (His costume was incredible.)

Umuumbok ang dibdib pero hindi pa rin bakat ang utong. (You could make the chest out without including the nipples.)

At, ang galing ng gadgets niya, (And, his gadgets are good,)

ang gara ng kotse, (His car is grand,)

ang ganda ng bahay, (His house is grand,)

ang galing-galing mag-Ingles, (He’s really good at English,)

ang galing mangarate. (And really good at Karate.)

Actually, pulbos nga lahat ng kalaban niya eh. (Actually, all his enemies are crushed like dust.)

Palagi ko siyang pinapanood nang tuwing hapon. (I always watched him during afternoon.)

Palagi akong nakikipag-away sa katulong namin dahil gusto niyang manood ng Lotlot and Friends at saka That's Entertainment. (And I always argue with our house helper because she wants to watch Lotlot and Friends and That’s Entertainment.)

Pero ako, isa lang talaga ang gusto kong panoorin – (But me, I only want to watch one thing -)

siya ring na idol na idol na idol na idol ko talaga (Idooool!). (He who is really really really really my Idol. (Idoool!))

Verse 2

Bale, idol na idol na idol na idol na idol ko talaga si Batman.
(So, Batman is really really really really really really my idol.)

Dibale na si Robin. Ayoko si Robin kasi parang bading.
(Never mind Robin. I don’t like Robin because he seems to be gay.)

Ano kaya ang relasyon nila ni Batman?
(I wonder, what’s his relation with Batman?)

Pero, idol ko talaga si Batman nun.
(But, Batman is really my idol back then.)

Palagi ko siyang dinodrawing.
(I always draw him.)

Palagi ko siyang ginagaya.
(I always imitate him.)

Lahat ng mga bagay na Batman gusting-gusto ko at meron ako.
(I want and have everything that’s Batman.)

Yung t-shirt ko Batman.
(My t-shirt, Batman.)

Yung lunch box ko, Batman.
(My lunch box, Batman.)

Yung pencil case ko,
(My pencil case,)

yung panyo,
(My handkerchief,)

sumbrero,
(Cap,)

yung toothbrush,
(My toothbrush,)

yung brief ko, lahat yun Batman.
(My brief, all of it was Batman.)

Mahal na mahal ako ng tatay ko kasi kahit mahirap lang kami palagi niya akong binibili ng mga Batman na bagay.
(My father really loves me because even if we were just poor, he will always buy Batman stuff for me.)

Pero minsan, gusto ko talaga ng Batmobile na laruan.
(But once, I really wanted a Batmobile toy.)

Nagpabili ako sa kanya, sabi ko "Tay, bili mo naman ako ng batmobile o."
(I asked him to buy me one, I said “Dad, please buy me a Batmobile.”)

Pero, kakadaing lang niya sa trabaho nun, at wala daw siyang pera.
(But, he just got fired from his job and he said he had no money.)

Kasi kasali yata sa unyon, nagwala sa picket line, kaya yun, natanggal.
(Because he was, I think, a member in the union, and he went amuck on the picket line, so there, he got fired.)

Kaya gumawa na lang siya ng tarak-tarak na lata ng sardinas at binutasan na lang at kinabitan ng tansan at dun ko nalaman ang ibig sabihin ng pagmamahal.
(So he just made something from sardine cans, made holes in them and put bottle caps on it and there I knew what loving really means.)

Verse 3

At paglumipas na ang mga taon na si Batman ay tuluyan nang naglaho mula sa aking alaala.
(And years have passed and Batman completely disappeared from my memories.)

Ngunit sa isang madilim na sulok ng aking kamalayan, alam kong naroon pa rin si Batman–
(But on one corner of my consciousness, I know Batman is still there. -)

isang tahimik na aninong nakabalabal sa dilim at misteryo sa loob ng aking utak at kwarto.
(A silent shadow cloaked in darkness and mystery inside my brain and room.)

At mula noon ay nag-iba na nga ang ihip ng hangin,
(And since then, the winds have changed their direction.)

nagulo na ang ikot ng mundo,
(The world’s rotation have been messed up,)

kumupas na ang kulay ng buhay,
(The color of life has faded away,)

dumaan ang mga kasintahan,
(Lovers have passed by,)

ang mga asawa,
(Spouses,)

ang mga taong akala mo'y kaibigan pero yun pala'y tarantado,
(People who you thought to be friends but are actually jerks,)

mga artistang araw-araw napapanood sa TV na mga bobo,
(Actors you see on TV every day that are stupid,)

mga pulitikong bobo,
(Stupid politicians,)

mga trabahong maliit lang ang suweldo,
(Jobs with little pay,)

isang milyong limpak na mga problema,
(A million problems,)

isang bahada ng mga hinanakit sa mundong hinagpis.
(And a list of grudges against this cruel world.)

Hindi ko na matagalan.
(I can’t stand it anymore.)

Hindi ko na matiis.
(I can’t bear it anymore.)

Hindi ko na kaya.
(I can’t take it anymore.)

Verse 4

Ngayon, hindi ko na talaga kaya! Hindi ko na talaga kaya! Hindi ko na kaya!
(Now, I really can’t take it anymore! I really can’t take it anymore! I can’t take it anymore!)

May narinig akong putok na nasa kaibuturan ng aking utak.
(I heard an explosion in the core of my mind.)

Bumigay na ang tali!
(The rope had snapped!)

Sumabog na ang bulkan!
(The volcano had exploded!)

Nabasag na ang pula!
(The yolk had been broken!)

Kaya ngayon, isang madilim na madilim na gabi, ako ay narito na sa tuktok ng isang mataas na mataas na building sa Ayala.
(And now, on one really dark night, I am here in the rooftop of a really tall building on Ayala!)

Ang sarap ng hangin na umihip-ihip sa aking kapa.
(The wind blowing against my cape feels good.)

Nakataas ang aking mga kamay! Nakataas na ang aking mga kamay!
(My hands are raised! My hands are already raised!)

Malapit na akong lumipad! Malapit na akong lumipad! Malapit na akong lumipad!
(I will soon fly! I will soon fly! I will soon fly!)

Lipad, Batman, lipad! Lumipad ka! Lumipad ka!
(Fly, Batman, fly! Fly! Fly!)

Lumipad ka papuntang langit!
(Fly to the heavens!)

Lumipad ka! Lumipad ka!
(Fly! Fly!)

Nakataas ang aking mga kamay, nakataas na ang aking mga kamay!
(My hands are raised, my hands are already raised!)

Verse 5

Eh pero, bigla kong naisip hindi naman pala lumilipad si Batman, diba?
(Eh but, I just realized, Batman doesn’t fly, right?)

Hindi naman pala lumilipad si Batman. Hindi naman pala lumilipad si Batman.
(Batman doesn’t fly. Batman doesn’t fly.)

Kaya paalam, malupit na mundo.
(So goodbye, cruel world.)

Paalam, mahal.
(Goodbye, love.)

Paalam po, inay, itay, kuya, ate, lolo, lola, paalam po.
(Goodbye, mom, dad, older bro, older sis, grandpa, grandma, goodbye.)

Lolo sa tuhod, paalam po.
(Great grandpa, goodbye.)

Lola sa siko, paalam po.
(Great-great grandma, goodbye.)

Bantay, paalam. Muning, paalam. Ewan ko kung sinong magpapakain sa inyo.
(Doggie, goodbye. Kitty, goodbye. I don’t know who’s gonna feed you.)

Paalam po, Aling Tekla. Paalam po, Mang Gorio. At saka ko na lang po babayaran yung sukang inutang ko sa inyo.
(Goodbye, Mrs. Tekla, Goodbye, Mr. Gorio. I’ll just gonna pay that vinegar I got from you.)

Paalam, Jun-jun. Paalam, Bong-bong, Ba-bye Rose, Hoy! Ba-bye, Ba-bye, Baby. Ba-bye, Pablo…
(Goodbye, Jun-jun. Goodbye, Bong-bong, Buh-bye, Rose, Hey! Buh-bye, buh-bye, Baby. Buh-bye, Pablo…)